oog bescherming oor bescherming hoofd bescherming hand bescherming ademhaling bescherming val bescherming

SAFETY MATTERS

Een veilige werkplek moet en kan voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar statistieken wijzen uit dat dit helaas nog niet het geval is. Jaarlijks vinden nog steeds bedrijfsongevallen plaats met blijvend letsel of zelfs dodelijke afloop als gevolg van onveilig werken.

Dynamic Safety Europe B.V. kan niet alle risico's op de werkplek voor u wegnemen maar wij kunnen met ons aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen er wel toe bijdragen dat de kans op letsel beperkt wordt.

PROTECTION IS ABOUT CARING

Gebrek aan kennis is hier niet zelden de oorzaak van. Laat ons ervaren team u helpen bij het beperken van deze risico's. Positieve gevolgen zijn een lager ziekteverzuim en werknemers die met vertrouwen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Laat ons ervaren team helpen bij het beperken van de risico's door het kiezen van het juiste persoonlijk beschermingsmiddel.

Dynamic Safety Europe B.V. streeft naar een veilige plek voor iedereen binnen uw organisatie.